تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

لوح های پژوهشی

 - * از غدیر تا ظهور
* گردش و تفریح، حق خانواده
* پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش دوم)
* محدوده جواز نگاه به زن به قصد ازدواج (بخش اول)
* خطابات قانونیه (بخش سوم)
* مشایخ جفعر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی
* مباهله؛ فضیلتی درخشان برای امیر مؤمنان(علیه السلام)
* از غدیر تا ظهور
* گردش و تفریح، حق خانواده
* پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش دوم)
* محدوده جواز نگاه به زن به قصد ازدواج (بخش اول)
* خطابات قانونیه (بخش سوم)
* مشایخ جفعر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی
* مباهله؛ فضیلتی درخشان برای امیر مؤمنان(علیه السلام)
خواندن بیشتر...
 - * از ویژگی‌های امام رضا علیه السلام
* جایگاه اخلاق درحوزه
*پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش اول)
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه؛ اثبات اول ماه (بخش سوم)
* خطابات قانونیه (بخش دوم) 
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش سوم) 
* بلایی به نام کرونا
* از ویژگی‌های امام رضا علیه السلام
* جایگاه اخلاق درحوزه
*پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش اول)
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه؛ اثبات اول ماه (بخش سوم)
* خطابات قانونیه (بخش دوم)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش سوم)
* بلایی به نام کرونا
خواندن بیشتر...
 - * خوف و رجا
* عمل به قرآن
* بررسی دلالت آیه سؤال بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش دوم) اثبات اول ماه (2)
* خطابات قانونیه (بخش اول)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش دوم) 
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) 
 (بخش دوم)
شماره : شماره 28 سال سوم خرداد ماه 1399
* خوف و رجا
* عمل به قرآن
* بررسی دلالت آیه سؤال بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش دوم) اثبات اول ماه (2)
* خطابات قانونیه (بخش اول)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش دوم)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)
(بخش دوم)
خواندن بیشتر...
 - * تعلّم قرآن
* نصیحت پدرانه
* دلالت آیه نفر بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش اول) اثبات اول ماه (1)
* حجیت شهرت فتوایی (بخش دوم) 
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش اول)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) (بخش اول)
شماره : شماره 27 سال سوم اردیبهشت ماه 1399
* تعلّم قرآن
* نصیحت پدرانه
* دلالت آیه نفر بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش اول) اثبات اول ماه (1)
* حجیت شهرت فتوایی (بخش دوم)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش اول)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) (بخش اول)
خواندن بیشتر...
 - * حقیقت دنیا و عملکرد انسان
* عمل به دستورات قرآن در صحنه زندگی
* فقـه القـرآن
* رجوع به مجتهد دیگر در موارد احتیاط واجب
* حجیت شهرت فتوایی (بخش اول)
* استفاده از حساب احتمالات برای اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر
* مسئـله شـرور، درنگی در کرونا
* حقیقت دنیا و عملکرد انسان
* عمل به دستورات قرآن در صحنه زندگی
* فقـه القـرآن
* رجوع به مجتهد دیگر در موارد احتیاط واجب
* حجیت شهرت فتوایی (بخش اول)
* استفاده از حساب احتمالات برای اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر
* مسئـله شـرور، درنگی در کرونا
خواندن بیشتر...
 - * فضائل امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بیان نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)
* امیرالمؤمنین(علیه السلام) حافظ راستین قرآن
* قَـسَـم
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش سوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش دوم)
* حجیت توثیق متأخرین رجالی
* ویژگی‌های حکومت علوی از منظر صدیقه کبری(سلام الله علیها)
شماره : شماره 25 سال سوم اسفندماه 1398
* فضائل امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بیان نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)
* امیرالمؤمنین(علیه السلام) حافظ راستین قرآن
* قَـسَـم
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش سوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش دوم)
* حجیت توثیق متأخرین رجالی
* ویژگی‌های حکومت علوی از منظر صدیقه کبری(سلام الله علیها)
خواندن بیشتر...
 - * اهمیت راهنمایی دیگران
* فضائل علم
* نکـاح  (بخش دوم)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش دوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش اول)
* مناقشات سندی ادله دال بر ترجیح روایت أحدث
* ضرورت شناخت تاریخ انقلاب
* اهمیت راهنمایی دیگران
* فضائل علم
* نکـاح (بخش دوم)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش دوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش اول)
* مناقشات سندی ادله دال بر ترجیح روایت أحدث
* ضرورت شناخت تاریخ انقلاب
خواندن بیشتر...
 - * هفت ویژگی شهید
* انگيزه‌هاى تعلّم
* نکـاح  (بخش اول)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش اول)
* شرط متأخر (بخش چهارم)
* وثاقت مشایخ احمد بن محمد بن عیسی
* پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او
پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (دامت برکاته) به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش
* هفت ویژگی شهید
* انگيزه‌هاى تعلّم
* نکـاح (بخش اول)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش اول)
* شرط متأخر (بخش چهارم)
* وثاقت مشایخ احمد بن محمد بن عیسی
* پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او
پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (دامت برکاته) به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش
خواندن بیشتر...
 - * فضائل حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)
* نتیجه اعتماد به خداوند
* امر به معروف و نهي از منكر (بخش دوم)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (روایات، بخش پایانی)
* شرط متأخر (بخش سوم)
* بررسی وثاقت روات کتاب کامل الزیارات
* قطره ای از دریای کوثر الگوهای شخصیتی حضرت زهرا (علیها السلام)
* فضائل حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)
* نتیجه اعتماد به خداوند
* امر به معروف و نهي از منكر (بخش دوم)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (روایات، بخش پایانی)
* شرط متأخر (بخش سوم)
* بررسی وثاقت روات کتاب کامل الزیارات
* قطره ای از دریای کوثر الگوهای شخصیتی حضرت زهرا (علیها السلام)
خواندن بیشتر...
 - * کلید بهشت
* رابطه معرفت و تقوا
* امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش دوم)
* شرط متأخر (بخش دوم)
* توثیق عام در رساله عددیه
* يا فاطمة اشْفعي‏ لِي‏ فِي‏ الْجنة (شفاعت)
* کلید بهشت
* رابطه معرفت و تقوا
* امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش دوم)
* شرط متأخر (بخش دوم)
* توثیق عام در رساله عددیه
* يا فاطمة اشْفعي‏ لِي‏ فِي‏ الْجنة (شفاعت)
خواندن بیشتر...