مرکز فقهی مشهد

گزارش نشست علمی "روش شناسی شیخ انصاری (ره)"

گزارش نشست علمی در این نشست حجت الإسلام و المسلمین موسوی مهر در ابتدا به

تبیین اهمیت جایگاه مرحوم شیخ انصاری در تاریخ علم فقه پرداختند و سپس طی دو محور مقدماتی به تبیین « اهمیت و ثمرات توجه به روش شناسی» و «مخاطرات روش شناسی»پرداختند.

در إدامه در چند گام «روش کلی اجتهاد مرحوم شیخ انصاری ره» در قالب «روش حل مسأله شیخ انصاری ره» و « تکنیک های موفقیت شیخ انصاری ره» تشریح کردند.

مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد. ... ادامه خبر

گزارش نشست علمی"مساله"درفقه معاصر

گزارش نشست علمی اولین جلسه از سلسله نشست های «چالش "مسأله" در فقه های معاصر»توسط مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد.
در این نشست حجت الإسلام و المسلمین مصطفی دُرّی پس از تبیین موضوع، در طی دو عنوان «چالش جانمایی مشکل به جای مسأله» و «چالش نبود اصطلاح نامه در فقه های معاصر» به مشروح مسائل پیرامون این موضوع پرداختند

مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد. ... ادامه خبر

گزارش «نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول»

گزارش «نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول» «نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول»
ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح پژوهشی تحت عنوان « نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول »با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و به میزبانی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد.
در این نشست ابتدا حجت الإسلام و المسلمین مصطفی جلالی در ابتداء پیشینه مسأله را مطرح کردند و سپس به تفصیل اصل معضل و راه کار علمی-عملی آن پرداختند.
حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید علی دلبری نیز بعنوان ناقد این طرح، اشکالات خود را در ضمن چهار محور تشریح کردند.
مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد.
... ادامه خبر

نشست علمی شماره 7- ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی

نشست علمی شماره 7- ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی هفتمین نشست علمی مرکز فقهی مشهد در سال جاری
با موضوع ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی ... ادامه خبر

مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی

مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی مشهد برگزار گردید. ... ادامه خبر

جلسه درس اخلاق توسط استاد قاضی زاده

جلسه درس اخلاق توسط استاد قاضی زاده هدف یک طلبه از زندگی و تحصیل و پژوهش باید با هدف سایر مردم متفاوت باشد ... ادامه خبر
آخرین کتاب ها