معاونت پژوهش

جلسه اول درس فقه رسانه 95-96

جلسه اول درس فقه رسانه 95-96 قصد داریم فصل دوم فقه رسانه را به فقه پیام و محتوای رسانه بپردازیم. فقه پیام، همان بایدها و نبایدهای محتوایی رسانه است. یعنی انچه که واجب است از لحاظ محتوایی رعایت بشود و در خروجی رسانه مد نظر باشد، و انچه که حرام است و نباید از لحاظ فقهی در خروجی های رسانه دینی مد نظر باشد. ... ادامه خبر

درس خارج فقه رسانه(6)

درس خارج فقه رسانه(6) می توان گفت تأسیس رسانه ضد دینی که کارشان فساد و هدفشان ترویج بی دینی است از بارزترین مصادیق اشاعه فحشاء است. کسی که دوست داشته باشد و انجام دهد اشاعه فحشاء را عذاب الیم دارد. پس تأسیس رسانه ضد دینی از بارزترین مصادیق اشاعه فحشاء بوده و حرام است وعذاب الیم دارد. ... ادامه خبر

درس خارج فقه رسانه(5)

درس خارج فقه رسانه(5) امروز که عصر فناوری و ارتباطات و اطلاعات هست و عصر تبلیغات است و شبکه های اطلاع رسانی و ماهواره ها فعالیت چشم گیری در عرصه فرهنگی دارند؛ آیه می گوید قدرت فرهنگی خود را بالا ببرید و در اینکه داشتن رسانه دینی که فرهنگ دینی را ترویج کند و مقابله کند با فرهنگ دشمن، که از مصادیق قدرت فرهنگی است کسی تردید ندارد. ... ادامه خبر

درس خارج فقه رسانه(3و4)

درس خارج فقه رسانه(3و4) دفاع از عقیده و ایمان مردم و فرهنگ دینی مردم از دفاع ناموس، از دفاع از خاک و سرزمین مهمتر و بالاتر است. لذا اگر بگوییم وجوب جهاد دفاعی، مصداق اقوی و ابرز دفاع از دین است حرفی کاملا منطقی و فقهی است.
اگر دفاع از جان یک مسلمان و کیان حکومت اسلامی جهاد دفاعی است، چون شهر، شهر اسلامی و دینی است. پس زمانی که تهاجم دینی شد، دفاعش مهمتر خواهد بود.
... ادامه خبر

درس خارج فقه رسانه(2)

درس خارج فقه رسانه(2) تا حالا گفته می شد که برای نهی از منکر باید یک منکری دیده شود بعد از آن نهی شود، یعنی با نهی، از طرف مقابل بخواهیم که منکری دیگر تکرار نشد و در خارج محقق نشود و رفع گردد. بر اساس مبنای امام ره که نهی از منکر را واجب عقلی می دانند نه واجب شرعی، و آیات و روایات همه ارشاد به حکم عقل هستند. پس چون عقل می گوید جلوی نافرمانی مولا را بگیرید و اگر ما گفتیم نهی از منکر، دفع منکر است دیگر شبهه ارتکاب نهی جواب داده می شود که رسانه دینی می تواند قبل از آنکه منکر محقق بشود جلوی منکر را بگیرد و ناهی از منکر باشد. . ... ادامه خبر

درس خارج فقه رسانه(1)

درس خارج فقه رسانه(1) به نظر ما رسانه از آن جا که دارای منفعت محلل و محرم است و بنابراین بنفسه حرام نمی باشد. بنابراین تأسیس رسانه یکی از احکام خمسه را پیدا می کند البته با توجه به نوع کارکرد آن در فقه. اگر کارکرد ضرر دین و ترویج فساد داشته باشد می شود حرام و اگر رسانه ای باشد که سرگرمی حرام نداشته باشد و مسابقات پخش کند که مباح است پس رسانه می شود مباح و .... ... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
اخبار (36)

کرسی‌های علمی ترویجی

نشستهای علمی (1)
هفتاد و دو) بررسی فقهی قرارداد آتی (1)
هفتاد و یک) تلقیح مصنوعی (1)
هفتاد) فقه القرآن و عرصه‌های پژوهش (1)
شصت و نه) فقه اجتماعی در اندیشه فقهای شیعه (1)
شصت و هشت) مذاق شریعت در موضوعات مستحدثه با محوریت فقه پزشکی (1)
شصت و هفت) قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی (1)
شصت و شش) مراحل جنین از منظر متون دینی و پزشکی (1)
شصت و پنج) تغییر جنسیت و مسائل نوپیدا (1)
شصت و چهار) فقه اطلاعات و شیوه‌های اطلاعاتی مستحدثه (1)
شصت و سه) بررسی نظریه فهم اجتماعی نص در فقه اجتماعی (1)
شصت و دو) موضوع شناسی ارزهای رمزپایه (بیت کوین) (1)
شصت و یک) افشاگری رسانه‌ای 2 - مفسدان اقتصادی (2)
شصتم) وحدت حوزه و دانشگاه؛ تبیین دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره) (2)
پنجاه و نه) مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون (1)
پنجاه و هفت) موضوع شناسی پول و چالش های فقهی آن (1)
پنجاه و هشت) بررسی ابعاد فقهی حقوقی افشاگری رسانه‌ای (1)
پنجاه و پنجم) ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی (1)
پنجاه و چهارم) نشست تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی (1)
پنجاه وسوم) نشست فقه اجتماعی (2)
پنجاه ودوم) ضرورت و اهمیت فقه رسانه (2)
پنجاه ویکم) فقه و امنیت (2)
پنجاهم)نظام پولی و بانکی در اقتصاد (2)
چهل و نهم) چیستی فقه رسانه (3)
چهل و هشتم)ماهیت شناسی فقه اجتماعی (2)
چهل و شش) فقه النیروز (1)
چهل و پنجم) فقه النیروز (1)
چهل و چهار) نشست ویژگی مکاتب اصولی حوزه (4)

چهل و سوم) نشست کاستی ها و راهکار ها

چهل و دو) نقدی بر کتاب امر به معروف در... (1)
یک)سخنرانی آیت الله مومن درمورد مرکز (2)
چهل و یک) فقه و سبک زندگی 3 (1)
سی و چهار) فقه و سبک زندگی 2 (1)

سی) فقه و سبک زندگی 1

نشست بررسی فقهی نسب و آثار آن در باروری‌‌های مصنوعی (4)

سلسله نشست مقاصد الشریعه

نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور (1)
نشست علمی تخصصی با عنوان مسئولیت مدنی تخریب محیط زیست از منظر فقه اسلامی (1)
نشست منطقه الفراغ و قانون گذاری (1)
نشست حکم حکومتی و قانون (1)

نشست مرگ مغزی

نشست فقه امنیت

نشست چالش های فقه سیاسی (1)
نشست بررسی فرزند خواندگی در فقه و حقوق (1)
کاربردهای قواعد فقه در سیاست و حکومت (1)
نشست ماهیت فقه سیاسی (1)

چیستی وماهیت فقه رسانه

همایش ها

جشنواره ها

مصاحبه های علمی (3)
کارگاه و دوره آموزشی (1)
سلسله نشست فقه اجتماعی (2)

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

دفاتر

دفتر معاونت پژوهش (1)

دفتر امور پژوهشی

پژوهشگران برتر

شورای پژوهش

دفتر همکاری های علمی و پژوهشی

دفتر شبهه شناسی

خبر

پرسش و پاسخ

معرفي (2)

شوراها

گروه ها (1)
فقه اجتماعی (2)
فقه و حقوق (1)

فقه اقتصادی

فقه هنر و رسانه

اصول فقه

فقه پزشکی

فقه قرآن و حدیث

فقه سیاسی

قواعد فقهی

فقه الثقلین

مجله فقه و اجتهاد

کتابخانه

تقریرات

پشتیبانی سایت

دفتر همکاري‌‌هاي علمي و بين المللي

معرفي دفتر

اخبار (1)

نشست‌‌ها

آخرین کتاب ها