مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

ديدار دانش پژوهان مرکز فقهي با آيت الله اشرفي از علماي مشهد - گالری تصاویر