معاونت آموزش

جلسه هم انديشي اساتيد سطح وخارج با حضور رياست محترم مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) 93/12/18 - گالری تصاویر