بخش تفسیر

سخنرانی استاد علی نژاد درجمع دانش پژوهان بخش تفسیر با موضوع( نقش حديث در تفسير قرآن)

سخنرانی استاد علی نژاد درجمع دانش پژوهان بخش تفسیر با موضوع( نقش حديث در تفسير قرآن) استاد محترم جناب آقاي علي نژاد در جمع دانش پژوهان تفسير فرمودند.

حديث،گزارش کننده سنت علوي است وسنت را قول معصوم و فعل معصوم وتقرير معصوم تعريف کرده اند و به عنوان يکي از مهم ترين منبع معرفتي که در عرصه هاي گوناگون و در سنت پيامبر(ص) يافت مي شد. اين سنت از طريق راويان گزارش شده و در اختيار ما قرار گرفته است که ما از آن به حديث تعبير مي کنيم . ... ادامه خبر

سخنرانی استاد محمدی در جمع دانش پژوهان بخش تفسیر

سخنرانی استاد محمدی در جمع دانش پژوهان بخش تفسیر  قرآن تنها نسخه الهی تحریف نشده در دست بشر است واز این حیث بسیار قابل توجه است. در حالی که هیچ نسخه ای اینطور نیست. در مورد قرآن می توان از حیث مختلف در مورد آیات قرآن ،ظواهر قرآن ، مراتب قرآن وتفسیر قرآن بحث کرد . ... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
اخبار (12)

مناسبت

اطلاعیه

مراسم (2)
مقالات (14)
آخرین کتاب ها