معاونت پژوهش

نشست علمی «مذاق شریعت در موضوعات مستحدثه با محوریّت فقه پزشکی» 99/9/15 - گالری تصاویر