مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

فرم نظر سنجی نسبت به دروس تمهیدی بخش خارج فقه و اصول

فرم نظر سنجی نسبت به دروس تمهیدی بخش خارج فقه و اصول برای مشاهده این صفحه بر روی لینک زیر کلیک کنید. ... ادامه خبر

اطلاعیه آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

اطلاعیه آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آغاز سال تحصیلی 92-91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از 18 شهریور ... ادامه خبر

اسامی نهایی پذیرفته شدگان «بخش سطح» سال تحصیلی92-91

اسامی نهایی پذیرفته شدگان «بخش سطح» سال تحصیلی92-91 اسامی نهایی پذیرفته شدگان «بخش سطح» سال تحصیلی92-91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اعلام شد. ... ادامه خبر

اسامی نهایی پذیرفته‌‌شدگان «بخش خارج» سال تحصیلی 92-91

اسامی نهایی پذیرفته‌‌شدگان «بخش خارج» سال تحصیلی 92-91 اسامی نهایی پذیرفته‌‌شدگان «بخش خارج» سال تحصیلی 92- 91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اعلام شد. ... ادامه خبر

اسامي پذيرفته شدگان مرحله اوّل آزمون ورودي بخش تفسير 92-91 و زمان مصاحبه آنها

اسامي پذيرفته شدگان مرحله اوّل آزمون ورودي  بخش تفسير 92-91 و زمان مصاحبه آنها پس از برگزاری آزمون کتبی «بخش تفسير» سال تحصيلی 92-91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اسامی پذيرفته شدگان مرحله اول اين آزمون و زمان مصاحبه آنها اعلام شد. ... ادامه خبر

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بخش سطوح عالی 92-91 و زمان مصاحبه آنها

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بخش سطوح عالی 92-91 و زمان مصاحبه آنها پس از برگزاری آزمون کتبی «بخش سطوح عالی» سال تحصيلی 92-91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اسامی پذيرفته شدگان مرحله اول اين آزمون و زمان مصاحبه آنها اعلام شد. ... ادامه خبر

سخنراني حضرت آيت الله فاضل لنكراني(دامت بركاته) در آزمون ورودي مركز فقهي ائمه اطهار(ع) 2 / 4 / 1391

سخنراني حضرت آيت الله فاضل لنكراني(دامت بركاته) در آزمون ورودي مركز فقهي ائمه اطهار(ع) 2 / 4 / 1391 يك طلبه امروز اگر با حواشي رسائل و مكاسب و كفايه آشنا نشود و ارتباط نداشته باشد، نمي‌توانيم بگوئيم اين مكاسب و رسائل و كفايه را درست خوانده است... نسبت به تقرير نويسي، در دنياي امروز اگر يك طلبه با قلم آشنا نباشد از قافله عقب مي‌ماند ... ادامه خبر

گزارش برگزاری آزمون ورودی بخش سطوح عالی

گزارش برگزاری آزمون ورودی بخش سطوح عالی آزمون ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بخش سطوح عالی، روز جمعه 2 تیر 1391 برگزار شد.
نتایج این آزمون، روز 4/ 4/ 91 از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
آزمون شفاهی از پذیرفته شدگان مرحله کتبی، از تاریخ 6/ 4/ 91 آغاز خواهد شد. ... ادامه خبر

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بخش خارج 92-91 و زمان مصاحبه آنها

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی بخش خارج 92-91 و زمان مصاحبه آنها پس از برگزاری آزمون ورودی «بخش خارج» سال تحصيلی 92-91 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، اسامی پذيرفته شدگان مرحله اول اين آزمون و زمان مصاحبه آنها اعلام شد.
در ضمن بزودی اسامی پذیرفته شدگان «بخش تفسیر» نیز از همین سایت اعلام خواهد شد. ... ادامه خبر

برگزاری آزمون ورودی بخش خارج مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

برگزاری آزمون ورودی بخش خارج مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آزمون ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در رشته های تحصیلی «تفسیر» و «فقه و اصول مقطع خارج» برگزار شد. ... ادامه خبر