معاونت آموزش
مقاله علمی:تنجیز عقلی تکلیف هنگام علم اجمالی
مقاله علمی:تنجیز عقلی تکلیف هنگام علم اجمالی
چکیده
قطع و علم اجمالی به أحکام و یا موضوعات أحکام یکی از امور بسیار مورد ابتلاء است، اوّلین و اساسی-ترین بحث در مورد آن در علم اصول، مسأله¬ی تأثیر یا عدم تأثیر آن در تنجیز تکلیف است زیرا در صورت عدم تأثیر با آن معامله¬ی شکّ از حیث جریان اصول و... می¬شود و در صورت تأثیر آن مباحثِ حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و مباحث اشتغال مطرح می¬شود بنابراین بسیاری از مبحث مهم علم اصول متفرّع بر این مبحث است در حالی که به صورت متمرکز کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
دیدگاه اول، عدم تأثیر علم اجمالی و همانند شکّ بدویّ بودن آن و به عبارت دیگر جریان اصول در همه¬ی أطراف به خاطر حکم مستقلّ عقل، متمّم جعل، موثّقه مسعدة بن صدقه و تزاحم اغراض است. دیدگاه مختار و مطابق نظر مشهور، تأثیر علم اجمالی به خاطر استحقاق عقوبت هنگام مخالفت با تکلیف واصل، عدم فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی، و وجود تکلیف در میان مجموع أطراف است.
تحقیق حاضر كه با ابزار کتابخانه¬ای تدوین گشته است، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی و از قبيل تحقيقات بنیادی است. مطابق این تحقیق، علم اجمالی فی الجمله نسبت به حرمت مخالفت قطعی مؤثّر است.
کلیدواژه¬ها: أدلّه عدم تأثیر، تنجیز عقلی تکلیف، علم اجمالی، مسعدة بن صدقه.

دانش پژوه:مرتضی ارجمندمنش

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت مقاله،  نام خود ، جیمیل  یا شماره ای را که به وسیله آن در شبکه های اجتماعی (ایتا، و ... و ... و ...) عضو هستید با ذکر نام شبکه  و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

آخرین اخبار

مقاله علمی:اصاله القصر در شرعیت اسلامی

مقاله علمی:اصاله القصر در شرعیت اسلامی ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی عدم انحلال در بحث وضع و خطابات قانونی از منظر امام خمینی

مقاله علمی:بررسی عدم انحلال در بحث وضع و خطابات قانونی از منظر امام خمینی ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قائلین و ناقدین

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قائلین و ناقدین ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:ادله قائلین به قاعده نفی سبیل و نقد آن

مقاله علمی:ادله قائلین به قاعده نفی سبیل و نقد آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و تطبیقات آن

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و تطبیقات آن ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها