معاونت آموزش
مقاله علمی: ضمان تعلل
مقاله علمی: ضمان تعلل
چکیده : 
مبحث ضمان داراي فروعات مختلف و اثرگذار فقهي و حقوقي بسياري است ابعاد مختلفي در بحث‎هاي ضمان شکل مي‌گيرد وجود يا عدم وجود ضمان و مناشئ آن، حدود و سعه آن، شخص يا شخصيت مسئول، محل و روش‌هاي جبران و مباحث ديگري که در این موضوع دنبال مي‌شود يکي از بحث‌هايي که در مباحث حقوقي و فقهي شکل گرفته است بحث ضمان در فرض تعلل و ترک عمل است. ارزیابی کتابخانه ای مسئله با روش تحلیلی و انتقادی ضمان ترک عمل و تعلل موضوع گفتگوی این مقاله است.
نتیجه بررسی منابع فقهی از یک سو و برداشت عرفی از سوی دیگر تفصیل در صور مختلف مسئله است. تعلل در حفظ اموالي که به صورت اماني به هر عنواني در دست غير قرار مي‌گيرد اگر محرز باشد موجب ضمان است قاعده مطرح براي اثبات این ضمان قاعده علي اليد است.  تعلل در تصميم يا اقدام تا زماني که همراه با اقدام عملي براي از بين بردن و ايجاد خطر براي ديگران نباشد نمي‎تواند موجب ضمان و مسئوليت مدني گردد چرا که استناد حادثه به چنين فردي محرز نيست از برخي مسائل فقهي مشابه، اتفاق نظر فقها در این مسئله تا دوره معاصر قابل استنباط است.
کليد واژه: ضمان، تعلل، تفريط، ترک عمل، ترک وظيفه

دانش پژوه: رضا پورصدقی

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت مقاله،  نام خود ، جیمیل  یا شماره ای را که به وسیله آن در شبکه های اجتماعی (ایتا، و ... و ... و ...) عضو هستید با ذکر نام شبکه  و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.
آخرین اخبار

مقاله علمی:اصاله القصر در شرعیت اسلامی

مقاله علمی:اصاله القصر در شرعیت اسلامی ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی عدم انحلال در بحث وضع و خطابات قانونی از منظر امام خمینی

مقاله علمی:بررسی عدم انحلال در بحث وضع و خطابات قانونی از منظر امام خمینی ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قائلین و ناقدین

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قائلین و ناقدین ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:ادله قائلین به قاعده نفی سبیل و نقد آن

مقاله علمی:ادله قائلین به قاعده نفی سبیل و نقد آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و تطبیقات آن

مقاله علمی:استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و تطبیقات آن ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها